Preaload Image

Aandacht voor de creatieve ontwikkeling

Vul de creatieve gereedschapskist van pedagogisch medewerkers

CREATIEVE ACTIVITEITEN

In deze interactieve workshop nemen wij het huidig activiteitenprogramma als uitgangspunt. Wat krijgen de kinderen al aangeboden en wat is gewenst? Samen komen wij tot antwoorden op de volgende vragen?

  • Wat zijn creatieve activiteiten? Wat betekent het?
  • Kun je iedere activiteit omzetten naar een creatieve activiteit?
  • Hoe begeleid jij deze activiteiten?

 €549 excl. btw | 2 uur | max. 20 personen

Combinatietip: 

De activiteitenbank beschikt over 365 uitgeschreven creatieve activiteiten. Het perfecte oefenmateriaal om mee aan de slag te gaan en de lesstof eigen te maken. 

CREATIEVE ONTWIKKELING

Binnen de kinderopvang werkt men graag ontwikkelingsgericht en kindvolgend. Klinkt heel logisch, maar wat betekent dat? En hoe doe je dat met betrekking tot de creatieve ontwikkeling van kinderen? Wat mag je van kinderen verwachten? Welk spelmateriaal past bij welke fase?  Wanneer kun je  beginnen met verven of knippen? Is daar wel een duidelijk antwoord op te geven?

In deze interactieve workshop gaan wij samen op onderzoek uit, zodat de lesstof aanzet tot nadenken over het eigen handelen.

 €549 excl. btw | 2 uur | max. 20 personen

CREATIEVE LEEROMGEVING

In deze praktische workshop nemen wij de speelruimten in het kindercentrum onder de loep.

Welk speelgedrag vertonen de kinderen nu? Hoe kun je zorgen dat speelhoeken en het spelmateriaal bijdraagt aan het versterken van het creatief vermogen van kinderen?

Ook krijgen de pedagogisch medewerkers handvatten om spel te begeleiden.

 €549 excl. btw | 2 uur | max. 20 personen

Combinatietip: 

Wil je de cursus verdiepen? Dan is de online cursus Spelbegeleiding een goede keuze. 

Kijk ook eens op de pagina Creatief spelmateriaal ter inspiratie om de cursus een mooi vervolg te geven.

REGGIO EMILIA ALS INSPIRATIEBRON

De ideeën van Loris Malaguzzi als leidraad om de (creatieve) ontwikkeling van het kind vorm te geven. In de praktijk blijkt dat het best lastig is om deze benaderingswijze vorm te geven. Er ontbreekt een stappenplan.

In deze cursus onderzoeken wij de mogelijkheden. Waar sta jij als pedagogisch medewerker? Hoe geef je vorm aan de drie pedagogen; het kind, de begeleider en de ruimte op de groep. Reggio Emilia als inspiratiebron in de Nederlandse praktijk.

 €549 excl. btw | 2 uur | max. 20 personen

Lees verder.....