vragen-antwoorden

Waarmee kan ik helpen?

1. Begripsbepaling

 • Opdrachtnemer: ook wel Creative like kids of Creative like genoemd, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72605154. 
 • Opdrachtgever: Ieder bedrijf of natuurlijk persoon die een online educatieve dienst en/of educatieve materialen afneemt van Creative like kids 
 • Opdracht: Afspraken tussen Creative like kids en Opdrachtgever na akkoord offerte en/of na betaling via webshop van Creative like kids.
 • Deelnemer/gebruiker: Individuele pedagogisch medewerkers, gastouders en leerkrachten die deelnemen aan een online educatieve dienst en/of gebruik maken van de educatieve materialen van Creative like kids. 
 • Product(en): educatieve diensten en/of educatieve materialen
 • Educatieve diensten: online service(s) aangeboden door Creative like kids, o.a. het online cursusaanbod en digitale activiteitenbank 
 • Educatieve materialen: projecten, gesprekskaarten, posters, boeken en dergelijke die in de webshop te verkrijgen zijn.
 • Abonnement: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever om educatieve programma’s en/of materialen tegen betaling te mogen gebruiken tijdens de vooraf bepaalde periode. 

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en andere overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot alle educatieve diensten en materialen van Creative like kids, tenzij er eventuele afwijking van en aanvullingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Online cursusaanbod

 • Kinderopvangorganisaties, onderwijsinstellingen en/of gastouderbureau kunnen één of meerdere online cursussen afnemen. Het verkoopproces van één of meerder online cursussen verloopt volgens de onderstaande stappen:
     1. Opdrachtgever neemt één of meerder online cursussen af;
     2. Opdrachtgever betaald via de webshop of Opdrachtnemer stuurt factuur, wanneer deze betalingsvorm de voorkeur heeft;
     3. Na ontvangst betaling, ontvangt de Opdrachtgever de inlogcodes;
     4. Opdrachtgever activeert account en heeft toegang tot het het product, de producten en/of service, zoals staat beschreven in de productomschrijving op de website. 
     5. Na de aangeven periode, zoals in de in de productomschrijving staat beschreven, wordt de toegang tot het product automatisch ontzegt, tenzij deze voor de betreffende datum is verlengd
 • De genoemde prijzen zijn totaalprijzen. Er komen geen kosten meer bij. 
 • Betalingen gaan per factuur of via de webshop. Pas na het betalen van de factuur ontvang je de toegangscodes tot de bestelde producten.
 • Betalingen per factuur gaan op verzoek en kan enkel plaatsvinden wanneer de producten ook per mail worden besteld. 
 • De aangegeven prijs is gebaseerd op 1 vestiging. (max 20 pedagogisch medewerkers) Creative like kids vertrouwt de opdrachtgever en gaat uit van een eerlijke telling. Mocht blijken dat de telling niet correct is, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de toegang tot de educatieve diensten en/of materialen per direct te ontzeggen. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën, ervaring en biedt praktijkgerichte handreikingen.  Hierbij is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Opdrachtgever en Gebruiker/deelnemer, zodat nieuwe kennis en vaardigheden meegenomen kunnen worden naar de werkvloer. Creative like kids heeft geen invloed op het succesvol implementeren van de opgedane kennis en vaardigheden. Opdrachtgever en Deelnemer/gebruiker zullen zelf ook tijd en ruimte moeten vrijmaken om het geleerde te borgen in hun bedrijf en/of werkzaamheden. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van een online cursus leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van een online cursus. 
 • Bij een online educatieve dienst wordt er gebruik gemaakt van techniek. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de educatieve diensten en materialen niet optimaal functioneren. Dat neemt niet weg dat er onvrede kan ontstaan bij de Opdrachtgever. Laten wij in die gevallen samen tot een oplossing komen, naar redelijkheid en ieders tevredenheid. 
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische defecten, storingen en dergelijke aan de zijde van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. 
 • Creative like kids hecht waarde aan een tevreden Opdrachtgever. Het is daardoor mogelijk om binnen 14 dagen na activeren van de cursus, te annuleren. Het annuleren van het abonnement kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar nicole@creativelikekids.com. Het factuurbedrag minus €100 euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer dat bekend is bij Creative like kids. Na 14 dagen wordt er geen geld teruggegeven, maar is de Opdrachtnemer bereidt om het gesprek aan te gaan met de Opdrachtgever. Dit gesprek verplicht de Opdrachtnemer tot niets.

4.  Activiteitenbank

 • Een abonnement op de Activiteitenbank is zowel los af te nemen als in combinatie met de cursus Creativiteit & Kinderopvang. Wanneer deze los afgenomen wordt is het raadzaam om eerst de bijgevoegde workshop te volgen met de Gebruikers. 
 • Het abonnement loopt na 12 maanden (365 dagen) automatisch af, tenzij er sprake is van een verlenging op het abonnement. Verlenging met 12 maanden (365 dagen) is eenmalig mogelijk.  
 • Bij verlenging van het abonnement geldt een betalingstermijn van 30 dagen met ingang van de factuurdatum. Blijft de betaling uit, dan heeft de Opdrachtnemer het recht om het abonnement stop te zetten en de toegangscodes onbruikbaar te maken voor de Opdrachtgever.
 • De genoemde prijzen zijn totaalprijzen. Er komen geen kosten meer bij. 
 • Betalingen gaan per factuur of via de webshop. Pas na het betalen van de factuur ontvang je de toegangscodes tot de bestelde producten.
 • Betalingen per factuur gaan op verzoek en kan enkel plaatsvinden wanneer de producten ook per mail worden besteld. 
 • De aangegeven prijs is gebaseerd op 1 vestiging. (max 20 pedagogisch medewerkers) Creative like kids vertrouwt de opdrachtgever en gaat uit van een eerlijke telling. Mocht blijken dat de telling niet correct is, dan heeft de opdrachtnemer het recht om de toegang tot de educatieve diensten en/of materialen per direct te ontzeggen. 
 • Creative like kids deelt haar kennis, ideeën en ervaringen. De Opdrachtnemer heeft geen invloed op de uitvoering van de beschreven activiteiten. Creative like kids kan niet garanderen dat het volgen van de activiteitenbeschrijving leidt tot het gewenst resultaat. De Opdrachtnemer kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit het volgen van een workshop. 
 • Bij een online educatieve dienst wordt er gebruik gemaakt van techniek. De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Activiteitenbank niet optimaal functioneert.
 • Creative like kids hecht waarde aan een tevreden Opdrachtgever. Het is daardoor mogelijk om binnen 14 dagen na activeren van het account, het abonnement Activiteitenbank stop te zetten. Het stopzetten van het abonnement kan enkel schriftelijk door een mail te sturen naar nicole@creativelikekids.com. Het factuurbedrag minus €50 euro wordt dan teruggestort op het rekeningnummer dat bekend is bij Creative like kids. Na 14 dagen wordt er geen geld teruggegeven, maar is de Opdrachtnemer bereidt om het gesprek aan te gaan met de Opdrachtgever. Dit gesprek verplicht de Opdrachtnemer tot niets.

5. Q&A bijeenkomst

 • Het afnemen van een Q&A bijeenkomst is enkel mogelijk in combinatie van een educatieve dienst. 
 • Een Q&A bijeenkomst vindt online plaats via een medium als Zoom, Skype, Teams etc. Het gekozen medium gaat in overleg. 
 • Deze bijeenkomst heeft als doel om vragen te beantwoorden van de organisatie, de managers, beleidsmedewerkers/pedagogisch coaches en/of gebruikers.
 • Een Q&A bijeenkomst duurt 60 minuten. 
 • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 48 uur afgesproken datum. Dit kan per mail of Whatsapp (bellen of bericht). Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt.  Vanaf 48 uur tot aan tijdstip afspraak komt het gesprek te vervallen tegen 100% van de kosten. 
 • Een week vooraf aan de bijeenkomst ontvangt de Opdrachtgever een uitnodiging van de opdrachtnemer. 
 • Een Q&A bijeenkomst mag 1 keer kosteloos worden verzet door de Opdrachtgever.
 • Een Q&A bijeenkomst mag t/m 8 weken buiten de looptijd van het gekozen pakket plaatsvinden.  
 • Tegen betaling kunnen extra Q&A bijeenkomsten worden worden ingekocht. 
 • Betalingen voor extra gesprekken gaan per factuur. Het betalingstermijn is 30 dagen.
 • De genoemde prijzen zijn totaalprijzen. Er komen geen kosten meer bij. 

6. Educatieve materialen webshop

 • De educatieve materialen van de webshop zijn NIET allen afdrukbaar. Dit wordt aangegeven bij de productomschrijving. 
 • De afdruktbare educatieve materialen zijn van hoge kwaliteit voor het aangegeven formaat bij de productomschrijving. Creative like kids heeft geen invloed op de kwaliteit van de printer van de Opdrachtgever of Gebruiker/deelnemer en daarmee het eindresultaat. 
 • De educatieve materialen van de webshop kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Er wordt geen geld teruggegeven. In de bestelprocedure heb jij als aankopende partij verklaard dat je de materialen direct wilde downloaden en afziet van jouw recht van ontbinding (herroepingsrecht). Dit recht geeft consumenten het recht op bedenktijd na aankoop van een product. Ben je ontevreden over het ontvangen materiaal, stuur dan een mail naar nicole@creativelikekids.com. In alle redelijkheid zoeken wij naar een oplossing.
 • De genoemde prijzen zijn totaalprijzen. Er komen geen kosten bij. 
 • Creative like kids maakt gebruik van affiliate links op de winkelpagina en in haar activiteitenboeken. Deze links zijn opgezet met het oog op gemak voor de opdrachtgever en de visie van Creative like kids te verduidelijken. Creative like kids ontvangt een commissie van maximaal 8% over de gekochte materialen. Alle verkopen lopen via de affiliate partner, waardoor Creative like kids geen invloed heeft op hun verkoopproces en de daarbijbehorende voorwaarden en/of verantwoordelijkheid. Wel ontvangt Creative like kids graag een mail bij onvrede over de affiliate partner om de kwaliteit van het aanbod op de website hoog te houden en daadwerkelijk gemak te bieden.

7. Creatieve ouderavonden

 • Kinderopvangorganisaties en gastouders kunnen gebruik maken van de Creatieve Ouderavond. 
 • Het proces voor deze educatieve dienst loopt volgens de volgende stappen:
       1. Opdrachtgever boekt de Ouderavond
       2. De opdrachtgever ontvangt na betaling alle informatie die nodig is om de ouderavond voor te bereiden. 
       3. 48 uur vooraf ontvangt de Opdrachtgever de inlogcodes om toegang te krijgen tot de presentatie. Het wordt geadviseerd om de presentatie te checken op functioneren. 
       4. Na de ouderavond ontvangt de Opdrachtgever een evaluatieformulier. 
 • De genoemde prijzen zijn totaalprijzen. Er komen geen kosten meer bij. 
 • Betalingen lopen in principe via de webshop, maar kunnen op verzoek ook per factuur worden betaald. 
 • Bij een online educatief product wordt er gebruik gemaakt van techniek.  De Opdrachtnemer neemt haar verantwoordelijkheid en zal eventuele technische problemen ten allen tijden proberen te voorkomen en/of op te lossen. Helaas zijn er externe omstandigheden waardoor Creative like kids ook afhankelijk is van derden en geen invloed heeft op de service van derden. Denk hierbij aan netwerk en server problemen/storingen aan de kant van de Opdrachtnemer, waardoor de Creatieve ouderavond niet optimaal functioneert. 
 • Creative like kids is niet verantwoordelijk voor technische mankementen, storingen aan de zijde van de Opdrachtgever. 
 • Annuleren is niet mogelijk, maar de Creatieve ouderavond is overdraagbaar, mits hierover is gecommuniceerd met Creative like kids ivm de persoonlijke inlogcodes.

8. Intellectueel eigendom en gebruik materialen

 • Over alle educatieve diensten en educatie materialen van Creative like kids bezit de Opdrachtnemer de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens de looptijd van een abonnement, een workshop en/of een ouderavond mogen de gekochte educatieve diensten en materialen worden gebruikt voor interne scholingsdoeleinden. Na afloop van een abonnement, workshop en/of ouderavond mag de Opdrachtgever gebruik blijven maken van de afdrukbare materialen die tijdens de looptijd van het abonnement, workshop en ouderavond expliciet zijn verzameld in opdracht van Creative like kids. Denk aan werkbladen, handleidingen, schema’s, posters, hand-outs etc. 
 • Zowel tijdens als na de looptijd van een abonnement, cursus en ouderavond is het niet toegestaan om de educatieve diensten en materialen van Creative like kids te filmen, te delen met derden, te verkopen aan derden of te ontdoen van het logo van Creative like kids, tenzij hiervoor schriftelijk (per mail) toestemming is gegeven door Creative Iike kids.

11. Links

 • Het komt voor dat Creative like kids verwijst naar derden in haar educatieve diensten en educatieve materialen. De Opdrachtnemer wil daarmee ‘gemak’ bieden aan voor de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Creative like kids streeft er naar om enkel te verwijzen naar bekende en degelijke websites, maar is zich bewust van de snelheid waarmee veranderingen kunnen plaatsvinden op het web. Gebruikmaken van de links naar externe websites blijft de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer/gebruiker. Schade voortkomend uit het gebruiken van de links kunnen niet verhaald worden op de Creative like kids.
 • Het wordt zeer gewaardeerd om dode links en/of ongepaste links te melden aan Creative like kids, zodat de Opdrachtnemer deze kan aanpassen of verwijderen. 

12. Privacy 

 • Creative like kids neemt de privacy van mijn Opdrachtgevers en/of Deelnemers/gebruikers serieus. De Opdrachtnemer gebruikt de gegevens persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Lees de privacyverklaring voor meer informatie. 

Versie: november 2022

Creative like kids, gevestigd te Arnhem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Creative like kids neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanuit dit oogpunt kiest Creative like kids er bewust voor om géén gebruik te maken van programma’s die webdata analyseren, zoals Google analytics, Statcounts, Clicky etc. Het werkelijke doel van deze diensten is data verzamelen en verkopen. 

Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

Creative like kids verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam  |  Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | IP-adres | Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch | Persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Het afhandelen van een betaling | Het afhandelen van een bestelling | Verzenden van onze nieuwsbrief | Opnemen van contact (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten | Het mogelijk maken om een account aan te maken | Het kunnen uitvoeren van diensten.

Worden persoonsgegevens gedeeld?

De gegevens worden alleen gedeeld met personen/ bedrijven/systemen indien noodzakelijk, vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten en/of zij verklaren zich te houden aan de privacywet van 25 mei 2018:

Mollie payments (verwerking betalingen via webshop) | Bank (verwerking betalingen) | Belastingadviseur (inzage facturen met adresgegevens) | Software nieuwsbrief (digitale nieuwsbrief) | Provider webhosting (gebruik van server)

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Creative like kids bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In de praktijk betekent het dat gegevens 12 maanden worden bewaard mits er herhalend contact is of de wens is uitgesproken om in contact te blijven. Als bedrijf is Creative like kids wettelijk verplicht onze administratie 10 jaar te bewaren.

Gebruiken wij cookies etc?

Creative like kids gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zij jouw persoonsgegevens veilig?

Creative like kids doet haar uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen. Er worden geen gegevens online (in the cloud) opgeslagen, maar op eigen servers. Onze computers en privacygevoelige documenten zijn beveiligd met passende en doelmatige technische maatregelen. De website van Creative like kids is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Wil je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de instellingen van je eventuele persoonlijke account. Wil jij je uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief dat kan onderaan iedere nieuwsbrief. Daarmee verwijder jij automatisch jouw gegevens. Heb je hulp nodig of wil je jouw gegevens laten verwijderen, neem dan gerust contant op via nicole@creativelikekids.com. Via dit mailadres kun je ook eventuele vragen/opmerkingen sturen.

Links websites derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die via een link (informatie en/of affiliatie) op creativlikekids.com bezocht kunnen worden.

Wijzigingen privacyverklaring

Creative like kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is aan te raden om deze verklaring regelmatig na te te kijken, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd. Eventuele wijzigen vanuit wetgeving, zullen altijd worden gevolgd.

Versie: november 2022

Creative like kids gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Versie: november 2022

Producten downloaden op 2 manieren:

1. vanuit webshop - na betaling en afronding order

2. vanuit bevestigingsmail

Je hebt een bestelling geplaatst, maar nog niets ontvangen. Dat is vervelend en niet de bedoeling. In een normale situatie ontvang je na betaling een bevestigingsmail, met een link om de producten te openen en/of te downloaden.

Check jouw mailbox. Heb je een bevestigingsmail ontvangen? Heb je deze niet ontvangen, stuur dan een mail, met jouw naam, mailadres en een korte uitleg van het probleem. De bestelling wordt bekeken om het probleem te achterhalen. Het kan zijn dat er nog een paar vragen worden gesteld om te zorgen voor een juiste oplossing. 

Alle producten van Creative like kids zijn inclusief technische ondersteuning. Creative like kids heeft geen noodnummer om directe hulp te bieden. Het is dan ook raadzaam om producten als presentaties, cursusprogramma’s etc te testen bij aankoop en/of datum van toegang. Mocht er iets niet functioneren, is er tijd en ruimte om het op te lossen.

Er is geen technische ondersteuning bij algemene storingen op het wereldwijde web of een storing bij een internetprovider. Deze technische problemen liggen buiten het handelingsbereik van Creative Like kids. Ik verwijs je dan naar de algemene voorwaarden. 

Heb je technische ondersteuning nodig? Stuur dan een mail naar Creative like kids. Geef in de mail de onderstaande informatie om het probleem sneller op te lossen. 

 • Naam organisatie en/of contactpersoon
 • Bestelnummer
 • Product
 • Beschrijving probleem. Wees zo specifiek mogelijk en geef aan welke handelingen je al hebt gedaan om het op te lossen. Het voorkomt onnodige vragen. 

Contact met Creative like kids

Wil je contact met Creative like kids, dan kun je het contactformulier invullen. Nu kan het voorkomen, dat dat juist het probleem is. Meestal reageer ik binnen 24 uur. Helaas is techniek niet onfeilbaar en ik niet perfect. Je kunt Creative like kids ook bereiken door een mail sturen.

projecten-kinderopvang-creativelikekids
creatieve-sparringspartner-creativelikekids