Preaload Image

Tips voor de ouderavond

Wat gaan wij nu weer doen???

Ouderavonden en kinderopvang zijn niet altijd de meest succesvolle combinatie. De opkomst is relatief laag, het budget is beperkt en het wordt steeds lastiger om een interessant onderwerp te vinden.

Ouders ervaren het soms zelfs als tijdverspilling. En zeg nu zelf. Niemand zit te wachten op een avond met mededelingen die ook via de mail verstuurd had kunnen worden of de zogenaamde expert van Bureau verkooppraatje & co.

Een ouderavond zou juist de kans moeten zijn om met jouw klanten in contact te komen, buiten de overdrachtsmomenten. Een betekenisvolle avond voor ouders en professionals als bouwsteen voor ouderbetrokkenheid en het versterken van de vertrouwensband.

Ingrediënten voor een succesvolle bijeenkomst

Betrokkenheid en vertrouwen hebben in elkaar is waardevol. Het schept ruimte om kleine en grote vraagstukken over opvoeding en ontwikkeling bespreekbaar te maken. Een ouderavond kan de band tussen ouder en medewerker versterken, wat ten goede komt aan de algehele ontwikkeling van het kind.  

Een ouderavond heeft dan ook standaard  thema’s waar zowel ouders als pedagogisch medewerkers mee te maken hebben. Een avond waar beide groepen gelijkwaardige partners in de opvoeding kunnen zijn.

Wat vinden ouders belangrijk? Waar lopen zij tegenaan in de opvoeding? Waar kun jij hen bij ondersteunen? Denk hierbij aan de klassiekers. Mijn kind wil niet slapen. Mijn kind wil niet eten. Gamen, kan dat kwaad? Je stelt deze vraag ook aan de medewerkers om te achterhalen waar op dat moment de schakel zit. Het onderwerp dat ouder en medewerker verbindt.

Eenmaal het onderwerp vastgesteld dan bepaal jij de vorm.

  • Kennisuitwisseling tussen ouders en medewerkers
  • Lezing van een expert
  • Workshop
  • Spel
  • 10 minuten gesprek

Iedere kinderopvangorganisatie heeft een pedagogisch beleid. Het gekozen thema kan dan ook altijd gekoppeld worden aan het beleid of visie van de organisatie.

Doe dit ook. Ouders hebben ooit voor je gekozen omdat het beleid en de sfeer in het kindercentrum hun aansprak. Met het bespreken van het beleidsplan toon je professionaliteit. Door de theorie aan praktijkvoorbeelden te koppelen, maak je het  concreet en zichtbaar voor hen. Daarnaast kan het voor medewerkers nooit kwaad om hun geheugen op te frissen.

Het beperkte budget speelt een grote rol bij het organiseren van de bijeenkomst. Binnen de kinderopvang en het basisonderwijs denkt men dat ouderavonden altijd gratis moeten zijn. De gedachte is begrijpelijk, omdat je ouders niet vanwege hun financiële situatie wil uitsluiten. Toch is het niet gek om een bijdrage te vragen voor een lezing van een expert. Verschillende organisaties vragen ook een vergoeding voor hun jaarlijkse borrels en uitjes buitenshuis. Het geld dat je dan niet uitgeeft kun je opsparen voor een ‘gratis’ bijeenkomst.

Voorbeeld creatieve ouderavond

Stel een ouder heeft een vraag over activiteiten voor thuis. De ouder ziet altijd die leuke werkjes hangen, maar weet niet zo goed hoe je dat ook thuis kunt doen. Het beleid rondom de creatieve ontwikkeling van het kind sluit daar goed bij aan. Hoe geef jij daar als organisatie uiting aan? 

En wees eerlijk. Dit vraagstuk sluit ook aan bij veel pedagogisch medewerkers. De creatieve activiteiten zijn soms ook intern niet op het niveau waar je het als organisatie wil hebben.

Het organiseren van een workshop voor ouders en pedagogisch medewerkers is dan een mooi middel om ieder geïnspireerd de deur uit te laten lopen. Creative like kids kan dit voor u verzorgen. Na een korte inleiding over het belang van de creatieve ontwikkeling gaan de ouder en pedagogisch medewerkers samen aan de slag met diverse materialen. Wat kun je ermee?

Net even anders

Ook kun je eens helemaal buiten de muren van het kindercentrum denken. Een familiespeurtocht in het bos, een picknick in het park, waarbij iedereen iets meeneemt of een Sint Maarten optocht. Stel je centrum ook eens open voor belangstellenden uit directe omgeving (evt. potentiële klanten) door informatiebijeenkomsten te organiseren met korting voor klanten. Zo zijn er veel meer mogelijkheden om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid, het delen van kennis en het onder de aandacht brengen van jouw beleid. Breng variatie aan en probeer eens wat anders. Succes

Ouderbetrokkenheid?

Overdracht & ouderbetrokkenheid komen aan bod in het online cursusprogramma van Creative like kids. Blijf op de hoogte van het Curriculum creatieve kinderopvang.

Leave A Reply