Preaload Image

Ouderavond, maar dan anders TIPS

ouderbetrokkenheid-creativelikekids

 

Ouderavonden en kinderopvang zijn niet altijd de meest succesvolle combinatie. De opkomst is relatief laag, het budget beperkt en het wordt steeds lastiger om een interessant onderwerp te vinden. Dat moet toch anders kunnen!? Een ouderavond biedt juist een uitgelezen kans om met jouw klanten in contact te komen en daarmee de ouderbetrokkenheid te versterken.

Wat is het doel en de verwachtingen van een ouderavond?

Ouderbetrokkenheid is waardevol. Wanneer er vertrouwen is tussen ouder en pedagogisch medewerker, is er ruimte om kleine en grote vraagstukken over opvoeding en de ontwikkeling van het kind bespreekbaar te maken. Een bijeenkomst als een ouderavond kan de band tussen ouder en medewerker versterken. Dat komt weer ten goede aan de algehele ontwikkeling van het kind.

Wanneer je ouders wil uitnodigen voor een ouderbijeenkomst is het goed om te weten welk doel de bijeenkomst heeft en dat de ouders op de hoogte zijn van het inhoudelijke programma, zodat de verwachtingen kloppen. Het komt de bijeenkomst ten goede wanneer iedereen weet wat hij/zij kan verwachten. Ligt het doel bijvoorbeeld bij kennisoverdracht of bij het bespreken van de vorderingen van ieder individueel. Blijf bij je doel en besef dan ook dat willekeurige huishoudelijke regels minder binnenkomen wanneer zij teveel afwijken van het doel en de verwachtingen. Huishoudelijke regels kunnen wel weer een thema vormen voor een ouderavond. Waarom willen wij dat kinderen om 09.30 binnen zijn? Waarom kiezen wij voor suikervrije en kleine traktaties?

De praktijk

Als kindercentrum wil je alle ouders uitnodigen om de bijeenkomst bij te wonen. De praktijk wijst meestal uit dat hetzelfde clubje ouders aanwezig is. Alle ouders aanspreken is blijkbaar niet mogelijk. Best frustrerend, want soms zijn juist degene die niet komen, stiekem de doelgroep. Richt je op de mensen die wel willen komen en breidt deze groep uit. Dat is niet gemakkelijker, maar minder frustrerend.

Ook heerst het idee dat een ouderavond gratis moet zijn. Dat heeft waarschijnlijk deels met het eerdere punt te maken.Je wilt alle ouders uitnodigen door het financieel laadrempelig te houden. Bedenk dat gratis goedkoop is en dat het daarmee misschien gelijksoortige verwachtingen oproept. In combinatie met het beperkte budget komt die gedachte misschien aardig in de richting van de praktijk. Na een aantal goede informatieve avonden van o.a de brandwondenstichting (aanrader), verzandt de ouderavond in de loop der jaren in een avond van bureau Verkooppraatje & Co.

Ouders voelen zich een beetje misleidt. De avond over gezonde voeding, belang van voorlezen of welk aantrekkelijk klinkend onderwerp dan ook, bleek achteraf toch minder zinvol te zijn dan men dacht. Dat heeft effect op een volgende ouderavond en daarmee verklein je de opkomst in plaats van de opkomst te vergroten. Mensen hebben een drukke agenda en willen hun vrije tijd graag zinvol besteden. Zelfs de meest betrokken ouder kan afhaken.

Maar wat dan wel?

Persoonlijk ben ik van mening dat een ouderavond zinvol moet zijn voor iedere aanwezige. Ouders en medewerkers moeten de deur uitgaan met een positief gevoel. Wanneer er een goed gevoel is bij beide partijen, levert dat een basis waarop je voort kunt bouwen.

Daar waar betrokkenheid en vertrouwen om draait. Dit betekent:

  • kiezen voor een interessant thema voor ouder en pedagogisch medewerker.
  • het creëren van gelijkheid tussen ouder en professional.
  • het scheppen van een open positieve sfeer tijdens de bijeenkomst.

Ouders kiezen in eerste instantie op intuïtie een kinderopvangorganisatie uit en later checken zij of het gevoel klopt. Zij blijven wanneer de beleving positief is en vertrekken wanneer het gevoel niet overeenkomt. Indirect speelt het beleid mee in hun keuze. Dat presenteer je in het intakegesprek en bij de rondleiding. Praatje en plaatje moet dan ook kloppend zijn. Een ouderavond over een facet van het pedagogisch beleid kan dan ook goed aansluiten bij de interesse van de ouder en medewerker. Tenslotte zullen de meeste medewerkers zich ook kunnen vinden in het beleid, anders wil je er niet werken voor een langere periode. Salaris alleen, motiveert onvoldoende.

In ieder beleid staat bijvoorbeeld de creatieve ontwikkeling beschreven. Hoe geef jij daar als organisatie uiting aan? Wanneer jij schrijft dat jij je laat inspireren door Reggio Emilia, wil je dat terug zien op de werkvloer en wil je ouders ook meegeven hoe zij daar thuis mee aan de slag kunnen. Je wilt jouw visie uitdragen, daarom staat het in het beleid. Een ouderavond rondom creativiteit geeft het kindercentrum de kans om ouders en medewerkers te informeren over jouw beleid en het belang van de creatieve ontwikkeling. Daarbij kun je door samen leuke en praktisch uitvoerbare activiteiten te ondernemen tijdens de avond, medewerkers en ouders in een gelijkwaardige positie plaatsen. Een mooi bijkomend voordeel is dat je ouders tips geeft voor activiteiten thuis en medewerkers een opfrismoment aanbiedt om het beleid weer wat meer aandacht te geven.

Het kan later op de werkvloer en tijdens de overdrachtmomenten weer tot gesprekken leiden bij de werkjes van de kinderen. Ouders begrijpen beter de achtergrond van de ‘lege’ velletjes met lijm en medewerkers voelen zich gesterkt in hun verhaal.

Andere kijk op de ouderavond

Durf af te stappen van de meer traditionele ouderavond. Soms gratis, soms tegen betaling. Organiseer thema-avonden voor ouders en teamleden samen. Stel je centrum ook eens open voor belangstellenden uit de omgeving. Buitenschoolse opvang kunnen activiteiten organiseren waar kinderen een rol hebben tijdens de bijeenkomst. Denk ook eens aan een ochtendwandeling in de natuur voor gezin en kindercentrum. Zeker wanneer je volgens het beleid extra aandacht besteedt aan natuuractiviteiten is dit een bijeenkomst waar interesse voor kan zijn. Zo zijn er veel meer mogelijkheden om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid, het delen van kennis en het onder de aandacht brengen van jouw beleid. Breng variatie aan en probeer eens wat anders.

Leave A Reply