Proces versus resultaatgericht werken

Wat is nu het verschil tussen procesgericht werken en resultaatgericht werken? Wij weten dat resultaatgericht werken minder aansluit bij jonge kinderen dan procesgericht werken. Maar waarom? James Moran schrijft in Creativity in young children (1988) dat jonge kinderen de focus hebben liggen op het genereren van ideeën. Het creëren van een procesgerichte leeromgeving helpt jonge kinderen bij het ontwikkelen van steeds nieuwe ideeën.

De fase Ideeën genereren, zorgt ervoor dat het kind de mogelijkheid krijgt om alle antwoorden en ideeën te ontdekken, niet enkel degene die de volwassenen bedenkt en aandraagt. Door jouw ideeën op te leggen suggereer je feitelijk dat jouw idee het beste is. Dat is natuurlijk niet waar. Er leiden meer wegen naar Rome. Daarmee blokkeer je de zoektocht van kinderen naar eigen antwoorden en manieren om iets voor elkaar te krijgen. Er is nooit maar één manier om iets te doen, net zo min dat er maar één juist antwoord bestaat. 

De fase waarin kinderen ideeën genereren is een voorloper op de zelf-evaluatie fase. Pas in deze fase is er oog voor een resultaat en de criteria waaraan iets moet voldoen. Om deze fase goed te doorlopen en kritisch te kunnen kijken naar resultaten is het van belang dat kinderen veel ideeën hebben kunnen creëren. Zij kunnen dan vanuit een breder perspectief de resultaten beoordelen. 

Resultaatgericht werken

Gaat uit van de ideeën van de begeleider met de focus op een gewenst resultaat.

In de activiteit worden kinderen gestuurd richting resultaat. Soms in de vorm van een voorbeeld, instructies en/of vaste werkwijze (voorspelbaar).

Leermoment: het kunnen volgen van instructies en het voldoen aan de verwachting van anderen.

Procesgericht werken

Gaat uit van de ideeën van het kind en wat hij/zij wil uitwerken.

In activiteit mogen kinderen zich vrij uiten, zonder instructies richting een resultaat. Het proces en resultaat zijn open en vooraf onvoorspelbaar. 

Leermoment: het versterken van het eigen creatief vermogen en het mogen exploreren om tot nieuwe kennis en vaardigheden te komen.