[ux_image id=”1395″]

[gap]

[title style=”center” text=”Privacy policy” size=”175″]

[button text=”english” color=”success” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″ link=”https://www.creativelikekids.com/wp-content/uploads/2018/05/privacy-policy-EN.pdf”]

[gap]

1. Inleiding

Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website www.creativelikekids.com bezoekt.

Creative like Kids richt zich op het versterken van het creatief vermogen bij kinderen, zodat zij kunnen uitgroeien tot creatieve volwassenen. Om dit te bereiken biedt Creative like Kids diverse online en offline producten en diensten aan. Om deze producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Creative like Kids privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Creative like Kids respecteert de privacy van haar klanten en zal dan ook altijd zorgvuldig omgaan met de door de klant verstrekte gegevens. Deze gegevens worden bewaard en verwerkt in een beveiligde databestand en/of op servers van derden.

Dit betekent dat Creative like Kids:

 • nooit meer gegevens vraagt aan haar klanten dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een dienst of leveren van een product;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om de gegevens van haar klanten te beschermen en dat ook verwacht van derden via een verwerkingsovereenkomst, die in opdracht van Creative like Kids gegevens verwerken;
 • gegevens van haar klanten nooit zullen doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is om de dienst of product te leveren of wanneer Creative like Kids daar wettelijk toe verplicht is;
 • altijd handelt bij verzoek van haar klanten tot inzage, correctie en verwijdering van de gegevens;
 • geen gebruik maakt van Google analytics. Drink liever een kop koffie met mijn doelroep dan een softwareprogramma op achtergrond laten meedraaien om data te verzamelen.

2. Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer jij je aanmeldt voor een product of dienst of gebruikt maakt van een van de diensten of producten op de website, wordt jouw een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Welke gegevens dit zijn hangt samen met het soort product of dienst waar jij je voor aanmeldt en/of gebruik van maakt:

 • nieuwsbrief ontvangen: naam en mailadres;
 • inschrijven workshop: naam en mailadres, eventueel interesses en voorkeur locatie;
 • deelname productontwikkeling: naam, mailadres, gegevens vragenlijst (geen verplichte velden in vragenlijst)
 • aankoop product of dienst, met factuur zonder adresgegevens: naam en mailadres;
 • aankoop product of dienst, met factuur voorzien van adresgegevens: naam, mailadres, woon/werk adres;
 • betalingen: betalingsgegevens die derden nodig hebben om de betaling uit te voeren.

Creative like Kids verwerkt deze persoonlijke gegevens voor onderstaande doeleinden afhankelijk van het soort product of dienst waar jij je voor aanmeldt en/of gebruik van maakt:

 • gebruik maken van alle functionaliteiten op de website;
 • versturen nieuwsbrieven;
 • communiceren n.a.v  berichten online (o.a. social media) en offline, verzoek tot contact, vragen, opmerkingen en klachten.
 • bestellen van diensten en/of producten via webshop en/of mail en deze af te handelen, indien noodzakelijk, met gebruik van derden;
 • inschrijven workshops
 • ontwikkelen/verbeteren producten en diensten
 • verbeteren website

Gegevens die door de klant aan Creative like Kids worden verstrekt, worden enkel intern gebruikt en daarmee nooit, voor andere doeleinden, aan derden gegeven of doorverkocht. Uitzondering op de regel, wanneer er sprake is van een gerechtelijk bevel om de gegevens te verstrekken.

3. Gebruik van gegevens door derden

3.1 Cookies

Creative like Kids maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website en een bestelling te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Creative like Kids de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Denk aan de inhoud van het winkelwagentje en het telkens opnieuw invullen van dezelfde informatie.

Daarbij kun jezelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt jouw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, Dit proces verloopt ook via jouw browser.

3.2 Payment service provider

Momenteel maakt Creative like Kids nog geen gebruik van een payment service provider. De website is in ontwikkeling en er kunnen dan ook nog geen producten worden afgenomen.

Een betaaldienst verkrijgt door een betaling de volgende gegevens:

 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Je IP-adres;
 • Je internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, je voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, je adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen bij Creative like Kids;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

3.3 E-mail Service Provider

Creative like Kids maakt momenteel nog geen gebruik van een email service provider. Er wordt met deze toekomstige partij een verwerkingsovereenomst afgelsoten.

Een email service provider verkrijgt door het leveren van de service de volgende gegevens:

 • Je mailadres
 • Je naam
 • Je kliks (interesse)

3.4 Sohosted

Deze partij verzorgt de webhosting voor Creative like Kids en zorgen voor het optimaal laten functioneren van de website. Er wordt gewerkt aan een verwerkingsovereenkomst.

3.5 bol.com

Creative like Kids maakt gebruik van het partnerprogramma van bol.com. Er bestaat tussen bol.com en haar partners (Creative like Kids) geen verwerkersrelatie in de zin van de wet. Er is daarom geen verwerkersovereenkomst afgesloten met bol.com.

bol.com verwerkt wel persoonlijke gegevens (eventueel zoek- surf, en koopgedrag en IP-adressen) door gebruik te maken van de product links op Creative like Kids met als doeleinden:

 • om vast te stellen of er een aankoop via link heeft plaatsgevonden;
 • om de vergoeding vast te stellen.

privacy policy van bol.com

4. Toegang en aanpassingen tot en van gegevens

Als klant heb je altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen, rectificeren of wissen. Op jouw accountpagina (als je deze hebt aangemaakt) kun je dit zelf doen. Stuur een mail met jouw verzoek, wanneer je hulp nodig hebt.

5. Vragen, opmerkingen & klachten.

Bezoekers kunnen met hun vragen, opmerkingen en klachten over deze privacy policy terecht bij Creative like Kids. De contactgegevens staan hier vermeld op de website.

6. Autoriteit persoonsgegevens

Iedere bezoeker/klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

7. Disclaimer

Creative like Kids is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker/klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende en geldt voor iedereen die een product of dienst (bestelling) plaatst bij Creative like Kids.

8. Gegevens Creative like Kids

De eigenaar van Creative like Kids (Nicole de Beer) kiest voor een leefstijl als Moderne Nomade, waardoor zij delen van het jaar in het buitenland verblijft.  Daarnaast is Creative like Kids nog in oprichting en beschikt dan ook nog niet over een zakelijk adres in Nederland. Contact via de mail heeft de voorkeur.