Preaload Image

Maakt continue scholing mogelijk voor de kinderopvang

praktijkgericht cursusaanbod + materiaal voor kansrijke borging = waardevol scholen

Wat wil jij leren?

Creative like kids wil de wegwijzer zijn om continue scholen mogelijk te maken voor de kinderopvang. Kwaliteit & betaalbaarheid staan centraal.

Kwaliteit gaat over de inhoud en de implementatie van de lesstof. Het volgen van een cursus is de eerste stap in het aanbrengen van een verandering, maar zonder borging verliest het waarde. De implementatiefase krijgt dan ook ruimschoots aandacht in het cursusprogramma van Creatief like kids. De tips, trucs en extra materialen bieden handvatten voor een kansrijke borging.

Eén cursus per jaar is veelal onvoldoende om de omslag te maken. De ervaring leert dat de hoeveelheid informatie te veel is voor de cursusperiode. Het is onmogelijk om al die informatie in één keer te verwerken en daarnaast te implementeren. Hierdoor verminderd de kans op slagen. Continue scholen betekent volgens creative like kids: focussen op de creativiteit voor een langere periode. Het maken van kleinere stappen in de gewenste richting. Om dit te kunnen bewerkstelligen als kindercentra en/of gastouder is betaalbaarheid een belangrijke factor.

Vanaf maart '21 online!

Welke cursussen kun je verwachten?

  • Creativiteit in de kinderovang
  • Creatieve activiteiten
  • Creatieve vaardigheden

Elke maand nieuw aanbod…

pijl

Waarom wil je scholen?

Kinderopvang is een vak. Scholing helpt om het pedagogisch handelen van medewerkers te versterken. Wat kan hij/zij al en waar ligt de uitdaging?

Medewerkers scholen betekent nadenken over de keuze van de cursus. Heeft het betekenis voor de pedagogisch medewerker? Wat houdt men bezig?

Ook een plan van aanpak om verworven kennis en vaardigheden te borgen, zou niet mogen ontbreken.

Het online cursusaanbod van Creative like kids ondersteunt de kinderopvang in een waardevol studieprogramma.

Wat betekent continue scholen?

Het versterken van pedagogisch handelen is een proces dat tijd kost. Hoe goed een cursus ook is, één cursus is meestal onvoldoende om tot een verandering te komen. Mensen vinden veranderprocessen lastig en vervallen snel in oude routines. Zeker als het onderwerp geen aandacht meer krijgt.

Scholen is dan ook een continue proces. Het is te vergelijken met de groei van een plant.  Groeien betekent continue verzorging en telkens een beetje water. Pas als het water is opgenomen door de plant is er weer ruimte voor meer.

Net als planten hebben mensen ook tijd nodig om kennis en vaardigheden te verwerken en het eigen te maken. Het vraagt om geduld.

Bezig zijn met één thema kan helpen in het proces. Het verspreiden van de lesstof over een langere periode zorgt voor een grotere slagingskans. Daarnaast behoudt men plezier. Leren is leuk en het succesvol kunnen toepassen is nog leuker. Je bouwt verder op wat er al is.

Continue scholen met behulp van Creative like kids betekent consistent en herhaalbaar cursusmateriaal binnen een bepaalde periode.

Wil je een stap verder gaan en jezelf ontwikkelen tot creatieve kinderopvang? Lees dan verder wat het Curriculum creatieve kinderopvang kan betekenen voor jouw organisatie.

Wat kan ik verwachten?

Creative like kids heeft haar cursussen zorgvuldig ontwikkeld gericht op de praktijk. Het lesmateriaal nodigt pedagogisch medewerkers uit tot discussie in teamverband over het pedagogisch handelen en bevat opdrachten die zij direct kunnen uitvoeren op de groep.

Op de werkvloer maakt men het verschil. Met een cursus van Creative like kids kies je voor kwaliteit en de wens om de creatieve gereedschapskist te vullen van de pedagogisch medewerkers.

Dit kan een cursus niet alleen. Je zult als organisatie ook zelf tijd en aandacht moeten investeren om de lesstof te implementeren. Een bijgevoegd stappenplan kan ondersteuning bieden bij het maken van zo’n implementatieplan.

Creative like kids kan uiteraard ook op locatie helpen:

  • online cursus met coachingstraject na afloop van cursus op locatie.
  • online cursus met begeleiding voor de pedagogisch coach op locatie of online.

Is online scholen effectief?

Online cursussen hebben het imago dat zij minder doeltreffend zijn. Niets is minder waar bij het online cursusaanbod van Creative like kids. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor de pedagogisch medewerker en hun voorkeur voor praktijkgericht leren. De lesstof moet direct toepasbaar zijn op de werkvloer. Het moet het gat tussen theorie en praktijk dichten.

De online cursussen van Creative like kids zorgen dat kennis en vaardigheden stap voor stap worden aangereikt. De opdrachten dragen bij aan visieontwikkeling en dienen als oefenmateriaal in de praktijk.

Creative like kids biedt daarbij handvatten voor de pedagogisch coach. Hoe kan hij/zij medewerkers meenemen in het proces? Hoe laat je pm-ers reflecteren op hun eigen handelen? Hoe geef je medewerkers tijd en ruimte om te oefenen? Het creëeren van een  positieve leeromgeving doe je samen.

Een cursus is uiteindelijk niets meer dan de aanleiding, de eyeopener, de inspiratiebron of het Oh-ja-moment. Het geeft antwoorden op hoe-vragen, maar nodigt vooral uit om te onderzoeken wat jouw antwoord is. Dat brengt mensen een stap verder.

Is online scholen goedkoper dan....?

Creative like kids wil betaalbare scholing aanbieden voor iedere vorm van kinderopvang.

Scholing heeft een prijskaartje. Kosten en opbrengsten moeten in verhouding staan.  Jouw doel en jouw beschikbare middelen na afloop van een cursus bepalen uiteindelijk ook of de prijs en kwaliteit in verhouding staat.

Laat je medewerkers een cursus volgen zonder een plan van implementatie, dan zal iedere vorm van scholing duur zijn. De medewerkers zullen na afloop enthousiast zijn, maar hebben tijd en aandacht nodig om de verworven kennis en vaardigheden zich eigen te maken. Is er geen aanspreekpunt of  begeleiding na een cursus zal men al snel vervallen in oude routines.

De kosten voor een online cursus van Creative like kids is goedkoper dan een cursus op locatie. Het verschil in prijs kun je besteden aan het implementeren van de cursus. Denk hierbij aan extra uren voor de pedagogisch coach.

Rekenvoorbeeld:

Is blended learning mogelijk?

Blended learning is de Engelse term voor gemengd leren. Online leren en leren op locatie worden gecombineerd.

Het is mogelijk om verschillende combinaties te maken met het online cursusprogramma van Creative like kids.

  • online cursus met coachingstraject na afloop van cursus op locatie.
  • online cursus met begeleiding voor de pedagogisch coach op locatie of online.

Andere combinaties zijn eventueel ook mogelijk, neem gerust contact op. Creative like kids staat open voor nieuwe ideeën.

Hoe stel ik een studieprogramma samen?

Creative like kids is van mening dat iedere euro aan scholing zinvol moet zijn. Het samenstellen van een studieprogramma voor jouw organisatie bepaald dat ook.

Met zoveel verschillende cursussen is het heel aantrekkelijk om iedere medewerker zijn/haar eigen keuze te laten maken. Toch is dat af te raden.

Het volgen van één cursus is veelal onvoldoende om een verandering te laten plaatsvinden. Pedagogisch medewerkers hebben begeleiding nodig bij het borgen van de lesstof in hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe meer cursussen binnen één organisatie, des te lastig het wordt om de lesstof te implementeren en te borgen. Je verwacht dan wel erg veel van de pedagogisch coach of beleidsmedewerker.

Het is beter om een aantal cursussen te selecteren, waaruit medewerkers mogen kiezen. Zo kunnen zij groepjes vormen en samen leren. Peer-to-peer-learning is een krachtige leermiddel om te sparren en ervaringen uit te wisselen. Het zal de kans van slagen versterken.

Neem gerust contact op voor persoonlijk advies. Creative like kids denkt graag met je mee.

Hoeveel cursussen zijn aan te raden?

Het is aan te raden om maximaal vier cursussen per jaar aan te bieden. Heb je meer op het verlanglijstje staan, houdt dan rekening met ongeveer 3 maanden per cursus. Zo is er altijd voldoende tijd en ruimte om de lesstof eigen te maken.

Je kunt je wensen kenbaar maken bij het bestellen van het product.

Geen tijd en ruimte aan continue scholen. Het online cursusmateriaal van Creative like kids is consistent en herhaalbaar. Hierdoor is ook geschikt om gedurende de zomermaanden te blijven scholen.

Vanwege de vakantieperiode is het veelal rustiger op de groepen. Dat geeft pedagogisch medewerkers juist de rust om dingen uit te proberen en lesstof eigen te maken.

Neem gerust contact op voor persoonlijk advies. Creative like kids denkt graag met je mee.

Wat zijn de technische eisen?

Creative like kids biedt technische ondersteuning. Een bijgevoegd stappenplan zorgt dat pedagogisch medewerkers zelfstandig de cursussen kunnen volgen op een iPad of laptop.

Uiteraard heeft Creative like kids geen invloed op de snelheid van het internet. Dit kun je vooraf checken door meerdere medewerkers op een gelijk moment dit filmfragment te laten bekijken. Wanneer dit geen problemen oplevert is er in principe geen technische belemmering.

Afhankelijk van je eigen scholingsplan kan het zijn dat je te weinig iPad en/of laptops hebt. Dit hoeft geen fortuin te kosten.  Het beschikken over een internetverbinding is de enige harde eis om gebruik te kunnen maken van het online cursusaanbod van Creative like kids. Is deze investering niet mogelijk, laat je scholingsplan daarop aan. Niets is demotiverende in het leerproces dan een niet functionerende basis.

Ik heb nog meer vragen.

Heb je nog vragen? Stel deze gerust per mail of plan een telefonisch kennismakingsgesprek in voor al je overige vragen.

Plan je afspraak!