Preaload Image

Hoe maak je de bouwhoek interessant?

Een bouwhoek voor alle jonge bouwers.

Kijk eens naar de bouwhoek(en) in het kindercentrum. Je hebt waarschijnlijk blokken, lego en eventueel wat ander constructiemateriaal. Bouwen stimuleert creativiteit bij kinderen. Je moet oplossingen zoeken om de toren niet om te laten vallen. En als de toren wel omvalt vereist het doorzettingsvermogen om te proberen je doel te bereiken. Je ontdekt dan wellicht constructietechnieken die minder voor de hand zijn, maar wel functioneren.

Over het algemeen voelen jongens zich meer aangetrokken tot de bouwhoek dan meisjes. Ongeacht je mening over een genderneutrale benadering van kinderen, de ideeën en gedachten binnen onze maatschappij hebben invloed op kinderen. Het meisje dat graag bouwt, stapelt wel bekers in het keukentje, maar weert de bouwhoek. Met een aantal aanpassingen en/of toevoegingen wordt de bouwhoek ook interessant voor een grotere groep meisjes. Zij krijgen dan ook de kans om vaker te oefenen met rekenvaardigheden en ruimtelijk inzicht.

Als begeleider kun je jongens en meisjes een handje helpen om meer uit de bouwhoek te halen. Het gaat om het aanbieden van ander (tijdelijk of vast) materiaal, maar ook de begeleiding. In dit blog zal ik daar verder op ingaan. Hoe maak je de bouwhoek interessant?

Materialen

Vanuit onze huidige visie op jongens en meisjes kun je zeggen dat jongens meer voorkeur hebben voor harde voorwerpen. Meisjes voelen zich meer aangetrokken tot zachte voorwerpen en materialen. Als je deze visie projecteert op de bouwhoek, dan is direct duidelijk waarom meisjes daar weinig te vinden zijn. Het meeste constructiemateriaal is hard. Je kunt meisjes betrekken door ook wat zachtere materialen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan lapjes stof en isolatiemateriaal voor buizen.

Ook kleur blijkt een rol te spelen. Jongens gaan voor donkere kleuren, terwijl meisjes heldere kleuren en pasteltinten aantrekkelijk vinden.

Wil je beide groepen aanspreken en hun fantasie en vaardigheden een zetje geven, zul  je gevarieerd materiaal moeten aanbieden.

Nu hoor ik je denken. Hoeveel gaat het kosten? Bouwmaterialen hoeven niet veel te kosten. Veelal kun je kosteloos materiaal gebruiken of zijn deze vrij goedkoop te verkrijgen bij bouwmarkten en/of tuincentra. Bouwmateriaal mag ook tijdelijk zijn. Wanneer het stuk is vervang je het. Is de aantrekkingskracht van het materiaal weg, haal het dan ook weg en biedt het op een later moment weer aan. Wanneer kinderen erom vragen of wanneer jij ziet dat het hen weer iets zal brengen. Zo blijft de hoek inspireren.

  • Toiletrollen
  • Conserveblikjes (eventueel de scherpe randjes schuren)
  • Verpakkingsmaterialen
  • Bamboestokken (eventueel de scherpe uiteinden schuren)
  • Lapjes stof
  • Isolatiemateriaal voor verwarmingsbuizen
  • Plankjes afval hout (eventueel schuren voor gebruik)
  • Stenen en kiepwagentjes
  • Poppetjes en diertjes, dat bijdraagt aan fantasiespel.

Begeleiding

Je kunt ervoor kiezen om de materialen neer te zetten en zien wat de kinderen ermee doen. Dit kan een teleurstellende ervaring worden. De kinderen weten niet wat zij ermee kunnen of wat er van hen verwacht wordt en gooien met de materialen of maken het stuk.

De nieuwe materialen moeten inspireren. Het is beter om de materialen te introduceren. Je kunt bijvoorbeeld foto’s laten zien van gebouwen, die aansluiten bij het materiaal. Een eenvoudig en logisch voorbeeld is een kasteel. Closetrollen worden de torens. De rechte stukken kunnen gemaakt worden van lego. De afbeeldingen leg je in de bouwhoek als inspiratiebron. Je kunt de afbeeldingen plastificeren.

Bouw in het begin mee en laat hen de mogelijkheden zien, maar ook de onmogelijkheden van het materiaal. Je speelt je eigen spel en maakt een eigen bouwwerk. Je stelt de kinderen niet steeds vragen, maar vraagt je hardop af hoe jij iets kunt doen. Denk aan vragen als: Hoe kan ik deze auto laten rijden? Ik wil een raam in mijn gebouw, hoe moet ik dat doen? Heeft een giraffe een hoog hek of een laag hek nodig? Wanneer het niet lukt, zeg je dit ook. Hmm, dit is wel een erg klein huisje voor dit poppetje. Hij kan niet eens staan. Je kunt ook mededelen hoe iets gelukt is. Kijk, ik legde dit blokje op deze closetrollen en nu heb ik een poort. Je stelt jezelf in feite de vragen, waar je kinderen mee ziet worstelen. Jouw vragen reflecteren hun gedrag.

Help een kind dat gefrustreerd raakt. Je wil het spel en de creativiteit stimuleren. Frustratie kan leiden tot het niet meer willen spelen in de bouwhoek. Het lukt mij toch niet, dus….ik ga met iets anders spelen.

Bij de begeleiding gaat het dus vooral om het inleven van de belevingswereld van het kind. Ook als het gaat om voorbeelden. Jonge kinderen zullen zich meer kunnen inleven in eenvoudige bouwwerken met herkenbare vormen (piramides, kasteel, tent). Hoe ouder de kinderen zijn, hoe complexer de bouwwerken kunnen zijn.

Uiteraard hoef je je niet te beperken tot gebouwen. Wellicht heb je materialen klaarliggen voor het maken van catapults of een knikkerbaan. Wat je ook als inspiratiebron hebt, bedenk altijd of het beter aan tafel kan of dat het ruimte nodig heeft. Een dierentuin vergt meer ruimte dan een huisje van ijshoutjes. Geef de kinderen dan ook altijd de grootte van de ruimte die het project vraagt. Te weinig ruimte leidt ook tot frustratie en onnodig ruzie. Niets is vervelender dan een toren die omvalt, omdat je vriendje zich omdraaide.

Uitbreiden bouwhoek

Zijn de kinderen gewend aan nieuwe materialen in de bouwhoek, dan kun je combinaties gaan maken. Een meetlat om de bouwwerken op te meten, verkleedkleding zodat er rollenspel tot stand kan komen.

De bouwhoek kan ook onderdeel worden van thematisch werken. Heb je dieren als thema, zorg dat de dieren dan ook in de bouwhoek verschijnen. Heb je vervoer als thema, Is het leuk als kinderen door middel van blokken tegen elkaar te leggen een weg kunnen bouwen. Zo krijgen thema’s buiten de geplande activiteiten ruimte om het eigen te maken en betekenis te geven.

Afgelopen twintig jaar ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang en het onderwijs in Nederland en daarbuiten. De creatieve ontwikkeling van kinderen heeft altijd al mijn belangstelling gehad. Pas tijdens mijn werk in China zag ik ook de noodzaak van een sterk ontwikkeld creatief vermogen. Het ontwikkelen van het Curriculum creatieve kinderopvang was dan ook een logische vervolgstap. Het kind staat altijd centraal in mijn cursussen. Wat betekent het voor hen? De cursussen zijn dan ook praktijkgericht en direct toepasbaar.

Leave A Reply