Cursusaanbod op locatie

Creative like kids organiseert cursussen op locatie. Het onderstaande aanbod geven de meest gevraagde cursussen weer. Creative like kids staat uiteraard open voor nieuwe ideeën en suggesties zolang het betrekking heeft op de creatieve ontwikkeling van het kind. Alle cursussen worden op maat gemaakt, zodat het aansluit bij jouw wensen.

In principe geef ik als eigenaar zelf de cursussen op locatie. Mocht ik op dat moment in het buitenland zijn, dan neemt een ervaren trainer de cursus over. Zij is naast trainer ook verbonden met de kinderopvang. Zij kent de praktijk en haar werkwijze is geïnspireerd op de benadering van Reggio Emilia. 

€549 excl. BTW

 

In deze interactieve workshop nemen wij het huidig activiteitenprogramma als uitgangspunt. Wat krijgen de kinderen al aangeboden en wat is gewenst? Samen komen wij tot antwoorden op de volgende vragen? Wat zijn creatieve activiteiten? Kun je iedere activiteit omzetten naar een creatieve activiteit en hoe kun je deze activiteiten begeleiden?  2 uur | max 20 personen

€549 excl. BTW

 

De ideeën van Loris Malaguzzi als leidraad om de (creatieve) ontwikkeling van het kind vorm te geven. In de praktijk blijkt dat het best lastig is om deze benaderingswijze concreet te maken. 

In deze cursus onderzoeken wij de mogelijkheden. Waar sta jij als pedagogisch medewerker? En hoe geef je vorm aan de drie pedagogen; het kind, de begeleider en de ruimte binnen de Nederlandse kinderopvang. 2 uur | max 20 personen

€549 excl. BTW

 

Binnen de kinderopvang werkt men graag ontwikkelingsgericht en kindvolgend. Wat betekent dat? Wat mag je van kinderen verwachten? Welk spelmateriaal past bij welke fase? Wanneer kun je beginnen met verven of knippen? Is daar wel een duidelijk antwoord op te geven? In deze interactieve workshop gaan wij samen op onderzoek uit, zodat de lesstof aanzet tot nadenken over het eigen handelen en handvatten geeft voor op de werkvloer. 2 uur | max 20 personen

€549 excl. BTW

 

In deze praktische workshop nemen wij de speelruimten in het kindercentrum onder de loep. Welk speelgedrag vertonen de kinderen nu? Wat is gewenst? Hoe kun je zorgen dat speelhoeken en het spelmateriaal bijdraagt aan het versterken van het creatief vermogen van kinderen? Ook krijgen de pedagogisch medewerkers handvatten om spel te begeleiden. 2 uur | max 20 personen