Aandacht voor de creatieve ontwikkeling, juist nu!

Wij leven in een complexe samenleving, waar begrippen als gemak, snelheid en meetbaarheid leidend zijn. De huidige vraagstukken en problemen vragen juist om oplossingen die buiten de standaardkaders liggen. Niet gemakkelijk, wel noodzakelijk. Jij kunt bijdragen aan een goed gevulde creatieve gereedschapskist voor kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot creatieve volwassenen. 

Het cursusprogramma ondersteunt jou als professional. 

Voor wie is het cursusaanbod?

Het cursusaanbod van Creative like kids is speciaal ontwikkeld voor:

  • Kinderopvangorganisaties
  • Gastouderbureaus

Wil je weten wat Creative like kids voor jou kan betekenen? Neem dan even contact op, dan praten wij verder. 

Wat kan ik verwachten?

Creative like kids heeft haar cursussen zorgvuldig ontwikkeld gericht op de praktijk. Het wil daarmee meer bieden dan enkel een online cursus. Het is een totaalpakket waarbij je aan de hand wordt genomen van theorie naar praktijk. 

Het cursusmateriaal bestaat o.a. uit teksten, audio- en videofragmenten. Het biedt de pedagogisch medewerker en/of gastouder de kans om met elkaar in gesprek te gaan  en te reflecteren op het eigen handelen. Er is geen goed of fout. Het is het startpunt om samen tot een werkwijze te komen. Om de lesstof mee te nemen naar de werkvloer, sluit iedere module af met een praktijkopdracht.

Het scholen van medewerkers stopt niet bij het volgen van een cursus. Als organisatie ben je verantwoordelijk voor een goede implementatie. Creative like kids kent de dynamiek binnen de kinderopvang en heeft extra materiaal toegevoegd voor de manager en pedagogisch coach. Zo wordt het borgen van de lesstof een stuk eenvoudiger, doelgerichter en minder tijdrovend.

Cursussen van Creative like kids zijn betaalbaar, omdat ik geloof dat een goede cursus geen duizenden euro’s hoeft te kosten. Het bedrag bepaald tenslotte niet de waarde. Dat bepaal jij!

Heb je vragen? Ik help je graag!

Het cursusaanbod

Creativiteit & kinderopvang

Basis – Plus – Compleet

KDV | GO | BSO

informatie & bestellen

Inspired by Reggio Emilia

Basis – Plus – Compleet

KDV | GO

Beschikbaar voorjaar 2022

Creatieve kinderopvang

Basis – Plus

Management kinderopvang

Beschikbaar voorjaar 2022