Preaload Image

Het totaalpakket voor de kinderopvang om de creatieve ontwikkeling van kinderen te versterken.

✔ instrument om de creatieve ontwikkeling te borgen. ✔ digitale scholing op maat ✔ de kracht van continue scholen ✔ consistent & herhaalbaar cursusmateriaal ✔ praktijkgericht ✔ ontwikkeling kind staat centraal in programma ✔ helpt bij visie ontwikkeling ✔ pedagogisch onderbouwd ✔ aandacht voor ouderbetrokkenheid ✔ tijdswinst & kostenbesparend

Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Laat hen dingen zelf onderzoeken en geef ruimte om zich te uiten in diverse ‘talen’

Célestin Freinet

Célestin Freinet

Respect voor kinderen. Maak ‘leerstof’ tastbaar en zichtbaar. Laat hen spelen op betekenisvolle manier en kennismaken met hun leefomgeving. 

Janusz korczak

Janusz korczak

Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

*Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is ontwikkeld vanuit de pedagogische visies van Loris Malaguzzi, Célestin Freinet en Janusz Korczak

Wat kun je verwachten van het Curriculum Creatieve Kinderopvang?

Het curriculum zorgt voor het werkelijk kunnen waarborgen van de creatieve ontwikkeling binnen het kindercentrum of gastouderopvang. De online cursussen zijn consistent en al het materiaal kan oneindig, binnen het lidmaatschap, worden herhaald.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang biedt tevens praktische handvatten voor de pedagogisch coach/beleidsmedewerker om het te gebruiken als instrument om pedagogische medewerkers in groepsverband of individueel te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Het is een totaalpakket dat bestaat uit drie onderdelen: het online cursusprogramma, het creatief handboek en de activiteitenbank. De bijeenkomsten zijn optioneel.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is een krachtige methode om continue scholing mogelijk te maken. Deze constante factor zorgt dat de opgedane kennis en vaardigheden beklijven.

Vanaf € 275 excl. BTW kun je 12 maanden gebruik maken van het Curriculum Creatieve Kinderopvang. Zonder verzoek tot verlenging stopt het lidmaatschap automatisch.

ONLINE CURSUSPROGRAMMA


Diverse cursussen voor pedagogisch medewerkers, gastouders en beleidsmedewerkers/coaches. Iedere cursus  bestaan o.a uit korte video’s in verschillende thema’s. Het gehele programma draagt bij aan het versterken van het creatief vermogen van kinderen. De ‘hoe-vraag’ staat hierbij centraal. Hoe doe je …?

CREATIEF HANDBOEK


Diverse digitale middelen ter ondersteuning van managers, beleidsmedewerkers/coaches, pedagogisch medewerkers en gastouders. Achtergrond informatie, werkvormen, visies, methodes, stappenplannen etc. Zo kun je direct aan de slag!

ACTIVITEITENBANK


Database met uitgeschreven creatieve activiteiten om de nieuwe kennis en vaardigheden direct toe te passen op de werkvloer. Hierbij is er ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van de begeleider. De activiteitenbank is tevens als los product af te nemen.

BIJEENKOMSTEN


Aanvullend op het Curriculum Creatieve Kinderopvang worden er educatieve (o.a workshops met open inschrijving) en creatieve bijeenkomsten georganiseerd op locatie voor kinderopvangorganisaties en/of gastouderbureaus.

Kan ik je helpen?

Agenda bijeenkomsten

Ouderavond, maar dan anders TIPS

  Ouderavonden en kinderopvang zijn niet altijd de meest...

Reggio Emilia, pedagogische visie

Reggio Emilia is een van de meest invloedrijke pedagogische...

Knutselen met jonge kinderen. Goed idee?!

Oma is jarig en je hebt bedacht om iets...

Documentaire Waste land

Waste land, een prachtige documentaire over de ooit grootste...

Muziekactiviteiten en tips

Men zegt dat iedereen wordt geboren met een natuurlijke...

Hoe maak je de bouwhoek interessant?

Kijk eens naar de bouwhoek op jullie kindercentrum. Je...

Rust, Reinheid, Regelmaat & Ruimte

  Het klinkt als een regel uit de jaren...

Creatieve leeromgeving bieden, wat betekent dat?

  In een kindercentrum, een school of een huiskamer...

Werken vanuit het materiaal

Werken vanuit het materiaal, wat betekent dat? Resultaat is...

Freinet, onderzoekend leren

  Célestin Freinet (1896-1966) is werkzaam als leraar op...

Hoe creatief is lego?

  Op de school (in China) waar ik lesgeef...

Recycle project voor de BSO

Helaas! Deze informatie is...