Preaload Image

Het totaalpakket voor de kinderopvang om de creatieve ontwikkeling van kinderen te versterken.

✔ instrument om de creatieve ontwikkeling te borgen. ✔ digitale scholing op maat ✔ de kracht van continue scholen ✔ consistent & herhaalbaar cursusmateriaal ✔ praktijkgericht ✔ ontwikkeling kind staat centraal in programma ✔ helpt bij visie ontwikkeling ✔ pedagogisch onderbouwd ✔ aandacht voor ouderbetrokkenheid ✔ tijdswinst & kostenbesparend

Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Laat hen dingen zelf onderzoeken en geef ruimte om zich te uiten in diverse ‘talen’

Célestin Freinet

Célestin Freinet

Respect voor kinderen. Maak ‘leerstof’ tastbaar en zichtbaar. Laat hen spelen op betekenisvolle manier en kennismaken met hun leefomgeving. 

Janusz korczak

Janusz korczak

Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

*Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is ontwikkeld vanuit de pedagogische visies van Loris Malaguzzi, Célestin Freinet en Janusz Korczak

Wat kun je verwachten van het Curriculum Creatieve Kinderopvang?

Het curriculum zorgt voor het werkelijk kunnen waarborgen van de creatieve ontwikkeling binnen het kindercentrum. De online cursussen zijn consistent en al het materiaal kan oneindig, binnen het lidmaatschap, worden herhaald.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang biedt tevens praktische handvatten voor de pedagogisch coach/beleidsmedewerker om het te gebruiken als instrument om pedagogische medewerkers in groepsverband of individueel te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Het is een totaalpakket dat bestaat uit vier onderdelen: het online cursusprogramma, de activiteitenbank, het creatief handboek en elk kwartaal een telefonisch contactmoment.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is een krachtige methode om continue scholing mogelijk te maken. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen daardoor onderdeel van het pedagogisch handelen van de medewerkers worden.

online cursusprogramma

Diverse cursussen voor pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers/coaches. Iedere cursus  bestaat o.a uit korte video’s in verschillende thema’s. Het gehele programma draagt bij aan het versterken van het creatief vermogen van medewerker en kinderen.

selectie thema’s:

creativiteit (basis) | creatieve vaardigheden | spel & spelmaterialen | pedagogische visies | creatieve ontwikkeling | onderzoekend leren | documenteren etc.

online cursusprogramma

Diverse cursussen voor pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers/coaches. Iedere cursus  bestaat o.a uit korte video’s in verschillende thema’s. Het gehele programma draagt bij aan het versterken van het creatief vermogen van medewerker en kinderen.

selectie thema’s:

creativiteit (basis) | creatieve vaardigheden | spel & spelmaterialen | pedagogische visies | creatieve ontwikkeling | onderzoekend leren | documenteren etc.

Handboek

Videofragmenten, werkbladen,  begeleidingstips voor pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers en meer hulpmiddelen ter ondersteuning aan het Curriculum creatieve kinderopvang

Tussentijdse contactmomenten

Gedurende het lidmaatschap zijn er drie contactmomenten.

 • Kennismaking met curriculum (1 maand)
 • Tussentijdse evaluatie (6 maanden)
 • Evaluatie (12 maanden)

Technische ondersteuning

Vanuit Creative like kids wordt er technische ondersteuning verleent tijdens de looptijd van het lidmaatschap.

Uitbreiding basispakket

Het basispakket van het Curriculum creatieve kinderopvang bestaat uit:

 • online cursusprogramma
 • activiteitenbank
 • creatief handboek
 • telefonische begeleiding (3x)
 • technische ondersteuning

Dit basispakket kun je uitbreiden met de volgende diensten/producten:

 • video interactie begeleiding
 • intervisie bijeenkomsten online
 • extra telefonische begeleiding

Neem contact op voor meer informatie en prijzen.

Geen geselecteerde rekenmachine