Preaload Image

Het totaalpakket voor de kinderopvang om de creatieve ontwikkeling van kinderen te versterken.

✔ instrument om de creatieve ontwikkeling te borgen. ✔ digitale scholing op maat ✔ de kracht van continue scholen ✔ consistent & herhaalbaar cursusmateriaal ✔ praktijkgericht ✔ ontwikkeling kind staat centraal in programma ✔ helpt bij visie ontwikkeling ✔ pedagogisch onderbouwd ✔ aandacht voor ouderbetrokkenheid ✔ tijdswinst & kostenbesparend

Loris Malaguzzi

Loris Malaguzzi

Kinderen hebben een natuurlijke drang om te leren en te communiceren. Laat hen dingen zelf onderzoeken en geef ruimte om zich te uiten in diverse ‘talen’

Célestin Freinet

Célestin Freinet

Respect voor kinderen. Maak ‘leerstof’ tastbaar en zichtbaar. Laat hen spelen op betekenisvolle manier en kennismaken met hun leefomgeving. 

Janusz korczak

Janusz korczak

Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

*Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is ontwikkeld vanuit de pedagogische visies van Loris Malaguzzi, Célestin Freinet en Janusz Korczak

Wat kun je verwachten van het Curriculum Creatieve Kinderopvang?

Het curriculum zorgt voor het werkelijk kunnen waarborgen van de creatieve ontwikkeling binnen het kindercentrum. De online cursussen zijn consistent en al het materiaal kan oneindig, binnen het lidmaatschap, worden herhaald.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang biedt tevens praktische handvatten voor de pedagogisch coach/beleidsmedewerker om het te gebruiken als instrument om pedagogische medewerkers in groepsverband of individueel te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Het is een totaalpakket dat bestaat uit vier onderdelen: het online cursusprogramma, de activiteitenbank, het creatief handboek en elk kwartaal een telefonisch contactmoment.

Het Curriculum Creatieve Kinderopvang is een krachtige methode om continue scholing mogelijk te maken. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen daardoor onderdeel van het pedagogisch handelen van de medewerkers worden.

€ 795*

* Prijs excl. BTW | prijs per 12 maanden op basis van 50 kindplaatsen | vanaf 50 kindplaatsen, €7,50 per kindplaats extra excl. BTW | Vanaf 150 kindplaatsen gelden er andere tarieven. Neem contact op

Online cursusprogramma

Diverse cursussen voor pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers/coaches. Iedere cursus  bestaan o.a uit korte video’s in verschillende thema’s. Het gehele programma draagt bij aan het versterken van het creatief vermogen van kinderen. De ‘hoe-vraag’ staat hierbij centraal. Hoe doe je …?

Activiteitenbank

365 uitgeschreven creatieve activiteiten om de nieuwe kennis en vaardigheden direct toe te passen op de werkvloer. Het is bijzonder dat de activiteiten niet worden beschreven met oog voor het resultaat, maar juist vanuit het procesgericht benaderen van kinderen.

Creatief handboek

Diverse digitale middelen ter ondersteuning van managers, beleidsmedewerkers/coaches en pedagogisch medewerkers.

Een bron van inspiratie, achtergrond informatie, werkvormen, visies, methodes, stappenplannen etc. Zo kun je direct aan de slag!

Telefonisch consult

Creative like kids als sparringpartner voor de momenten dat je het even niet meer weet. Een fijn hulpmiddel voor managers en coaches. Creative like Kids denkt graag met je mee om samen problemen op te lossen.

Elke 3 maanden is er telefonisch contact, waarvan 3 consults en 1 evaluatiegesprek aan het eind van het lidmaatschap.

Technische ondersteuning

Vanuit Creative like kids wordt er technische ondersteuning verleent tijdens de looptijd van het lidmaatschap.

Wanneer jij voor de basisvoorwaarden zorgt, zorgt Creative like kids voor de rest.