Creatieve projecten

Geef kinderen de tijd en ruimte om te kunnen experimenteren met hun creatief vermogen. Projectwerken biedt een kader waarbinnen je kunt spelen. Het creëert voor de kinderen de vrijheid om hun eigen leermomenten te bepalen en talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen.

Kind en materiaal staan centraal bij de projecten van Creative like kids. Kinderen ontdekken (nieuwe) werelden via het hoofd en hun handen. De opgedane kennis en vaardigheden dragen bij aan het versterken van de creatieve ontwikkeling van het kind.

De projecten zijn gericht op het kind. Dat betekent dat het resultaatgericht werken ondergeschikt is aan het procesgericht werken van het kind. De projecten hoeven geen mooie werkjes op te leveren, maar de onderzoekende houding van kinderen versterken. 

Een kind is competent. Wat het kind kan vormt het uitgangspunt in de projecten. Zij worden uitgedaagd om mee te denken en krijgen geen opdracht om iets te maken. De activiteiten vloeien dan ook voort uit ideeën en de gesprekken met de kinderen.  

Daarnaast staat het materiaal centraal. Werken vanuit de (on)mogelijkheden van het materiaal. Wat kun je met materiaal? Welke materialen passen bij het vormgeven van jouw ideeën? Het aanbieden van meerdere materialen geeft het kind de kans om te kunnen kiezen. Het werken met onbekende of minder voor de hand liggende materialen kan kinderen inspireren tot nieuwe ideeën, kennis en vaardigheden. 

Grip op de wereld krijgen gebeurt niet met het aanbieden van kant-en-klare werken. Kinderen zijn dan de ideeën van de begeleider aan het uitwerken in plaats van het versterken van de eigen ontwikkeling. 

Begrijpen gaat over betekenis kunnen geven aan iets. Dat betekent dat kinderen oefentijd moeten hebben om iets zich eigen te kunnen maken. Ruimte geven om te mogen experimenteren met bekende en onbekende materialen, oude en nieuwe technieken, situaties en vaardigheden.

Projectwerken biedt kinderen in de gelegenheid om te leren van elkaar door samen te werken en ideeën uit te wisselen. Samenwerken gaat over het versterken van taal en sociale, cognitieve vaardigheden. Hoe vertel je een ander jouw ideeën, zodat de ander het begrijpt. Welke rol neem je aan in een project? Is dat altijd dezelfde of verschilt het? Samenwerken gaat ook over afspraken maken en onderhandelen. Het openstaan en respect hebben voor de ideeën van anderen. De wereld in het klein. 

De projecten van Creative like kids dragen bij aan het kennismaken met nieuwe werelden. Het laat kinderen waarnemen, analyseren, nadenken, verbanden leggen, reflecteren en dergelijke. Op deze wijze krijgen kinderen de kans om de wereld om hen te begrijpen en er een weg in te vinden. 

De projecten van Creative like kids vormen het startpunt om samen met de kinderen op onderzoek uit te gaan. Wat betekent het onderwerp? Wat kunnen wij ermee? Wat inspireert ons en welke activiteiten kunnen daaruit voortvloeien? 

Als begeleider hoef je dan ook weinig kennis van het onderwerp te hebben om met de projecten aan de slag te gaan. Je bent als ware onderdeel van het onderzoeksteam. Doe mee! Wees nieuwsgierig, laat eigen ideeën los en vertrouw op je eigen kunnen. Het gaat niet om het overbrengen van jouw kennis en vaardigheden, maar je stelt deze beschikbaar bij vragen. Zo geef jij als begeleider hen de ruimte en tijd om hun eigen leermomenten te bepalen. 

Het project biedt voldoende houvast, maar er wordt niet gewerkt met uitgeschreven activiteiten en een te behalen einddoel. Dat zou het competente kind ondermijnen. Het resultaat komt tot stand gedurende het project in samenwerking met de kinderen. De gesprekken met de kinderen, het beeldmateriaal, de geschreven activiteitensuggesties en het werken met  (onbekende) materialen, geven richting aan het project. Deze inspiratiebronnen leiden tot activiteiten. 

 

  • Korte cursus over het begeleiden van projecten en de rol van volwassene binnen een project.
  • Informatie over projectwerken, waaronder aanpak en opbouw.
  • Achtergrondinformatie kunstenaars of onderwerp in beeld en tekst.
  • Suggesties voor activiteiten ter inspiratie om de mogelijkheden van het project inzichtelijk te maken en de begeleiders op weg te helpen. 
  • Beeldmateriaal als inspiratiebron

Project: Kunst

Frida Kahlo

BSO | PO

MEER INFORMATIE | BESTELLEN

Joan Miró

KDV | BSO | PO

MEER INFORMATIE | BESTELLEN

Projecten: Tijd & Natuur

Hunebedbouwers

BSO | PO

MEER INFORMATIE | BESTELLEN

Wilde dieren

KDV | BSO

MEER INFORMATIE | BESTELLEN