Preaload Image

Geef impuls aan het creatief activiteitenprogramma

De workshop Creatieve activiteiten dient als theoretisch kader, waarna pedagogisch medewerkers & gastouders aan de slag kunnen met de 365 uitgeschreven creatieve activiteiten uit de Activiteitenbank.

Voor de Pedagogisch coach kan de achtergrondinformatie & tips een hulpmiddel zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Hierdoor is de lesstof uit de workshop eenvoudig toepasbaar op de werkvloer.

Organiseer nu ook een betekenisvolle avond voor ouders & pedagogisch medewerkers

✔ aandacht voor ouderbetrokkenheid ✔ breng het pedagogisch beleid onder de aandacht ✔ een educatieve & plezierige avond ✔ budgetvriendelijk

informatief, actief & creatief

Een ouderavond is een uitgelezen kans om ouders en pedagogisch medewerkers dichter bij elkaar te brengen. Wederzijds vertrouwen vormt de basis om alle ontwikkelingsgebieden van kinderen te versterken.

Geef ook eens aandacht aan de creatieve ontwikkeling met deze speciaal ontworpen workshop. Laat ouders en pedagogisch medewerkers samen ontdekken, experimenteren en leren tijdens deze gezellige ouderavond.

€ 65,00

excl. BTW | prijs per kindercentrum/vestiging

Programma in het kort

Een online presentatie van Creative like kids zorgt voor een gestructureerde opbouw van de ouderavond. De creatieve activiteit is het thema van de avond. Er is voldoende ruimte gecreëerd om het creatief beleid en activiteitenprogramma van de organisatie onder de aandacht te brengen. Als afsluiter gaan ouders en pedagogisch medewerkers samen aan de slag met de bijgevoegde activiteiten. Leuk om later, thuis en/of op de groep nog eens te herhalen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van gangbare of gemakkelijk verkrijgbare materialen. Kortom een betekenisvolle avond waarin theorie en praktijk samenkomen.

Nadat de bestelling is geplaatst en betaald, ontvang je ter voorbereiding een handleiding met o.a een lijst met materialen en tips om de presentatie te personaliseren. Op de dag van de ouderavond ontvang je een eenmalige toegangscode (1 apparaat) tot de presentatie.

Checklist

  • Beamer/projector
  • Projectiescherm of alternatief.
  • Laptop
  • geluidsbox
  • Kabel tussen laptop en beamer.
  • Ouders & PM-ers uitnodigen
  • Koffie & thee
  • Stoelen & tafels
  • Benodigde materialen verzamelen