Preaload Image

Een nieuw impuls voor het activiteitenprogramma

Aandacht voor de creatieve vaardigheden

365 uitgeschreven creatieve activiteiten

Dagelijks een creatieve activiteit

Het organiseren van activiteiten is dagelijkse kost voor een pedagogisch medewerker. De activiteiten van de Activiteitenbank zijn gericht op de creatieve vaardigheden van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen oplossen van probleem, vrije expressie, taalvaardigheid, samenwerken en creatief denken.

De activiteitenbank biedt de kinderen een rijk & gevarieerd activiteitenprogramma. Gelijkertijd geeft het de pedagogisch medewerker oefenmateriaal om de eigen creatieve gereedschapskist te vullen.

De activiteiten worden beschreven met de focus op het procesmatig werken met kinderen. Het resultaat is hierbij ondergeschikt. Bekijk de voorbeeldactiviteiten.

€199 excl. btw

*prijs excl. btw | prijs per vestiging | per 12 maanden

op locatie of online

Combineer de Activiteitenbank met de cursus Activiteiten in de kinderopvang voor een koppeling tussen theorie en praktijk.

Je kunt de cursus online volgen of als workshop op locatie afnemen.

online cursus

In korte modulen worden de kennis en vaardigheden versterkt van de pedagogisch medewerker/gastouder.

De online cursus nodigt uit tot nadenken over je eigen pedagogisch handelen en het huidige activiteitenaanbod. De praktijkgerichte opdrachten zorgen dat de lesstof geoefend kan worden op de werkvloer.

Algemene informatie

  • Kosten:  €24,95 p.p. excl btw. Vanaf 5 personen gelden er andere prijzen + €199 voor de activiteitenbank.
  • Een lidmaatschap op de  Activiteitenbank heeft een looptijd van 12 maanden.
  • Het lidmaatschap loopt automatisch af. Uiteraard kun je deze verlengen.

workshop op locatie

In deze interactieve workshop nemen wij het huidig activiteitenprogramma als uitgangspunt. Wat krijgen de kinderen al aangeboden en wat is gewenst? Samen komen wij tot antwoorden op de volgende vragen?

Algemene informatie

  • Kosten:  € 549 + €199 = € 748 excl btw.
  • Een lidmaatschap op de  Activiteitenbank heeft een looptijd van 12 maanden.
  • Het lidmaatschap loopt automatisch af. Uiteraard kun je deze verlengen.

Lees verder.....