Geef een impuls aan het creatieve activiteitenprogramma

De workshop Creatieve activiteiten dient als theoretisch kader, waarna pedagogisch medewerkers & gastouders aan de slag kunnen met de 365 uitgeschreven creatieve activiteiten uit de Activiteitenbank.

Voor de Pedagogisch coach kan de achtergrondinformatie & tips een hulpmiddel zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden. 

Hierdoor is de lesstof uit de workshop eenvoudig toe te passen op de werkvloer. 

Versterk ook het creatief vermogen van kinderen!

Ja,.....maar hoe dan?

Creativiteit ontstaat wanneer kinderen tijd en ruimte krijgen om te experimenteren. Het ontdekken van de mogelijkheden van het spelmateriaal en het onderzoeken van je eigen kunnen in een uitdagende leeromgeving.

Het versterken van creatief vermogen gaat verder dan knutselen en het spelen met open materiaal. Het doet ook een beroep op andere vaardigheden, waaronder kritisch denken, het oplossen van problemen,  het verwoorden van eigen ideeën en inzichten,  het durven nemen van risico’s, het omgaan met teleurstellingen en het creëren van een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Belangrijke vaardigheden voor nu en in de toekomst. Biedt kinderen die rijke en gevarieerde leeromgeving,  zodat zij kunnen uitgroeien tot creatieve volwassenen. 

Creative like kids denkt graag mee! Hoe kan ik je helpen?

CURRICULUM CREATIEVE KINDEROPVANG


Structureel aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind. Het totaalpakket bestaat uit een online lesprogramma, de activiteitenbank, digitaal handboek & 3x telefonisch consult.

 • De kracht van continue scholen
 • Scholing op maat 
 • Hulpmiddel voor Pedagogisch coaches
 • Onderscheidend vermogen
 • Praktijkgericht
 • Tijdswinst & kostenbesparend
 • Kind staat centraal

WORKSHOP & ACTIVITEITENBANK


Een effectieve manier om het creatieve activiteitenprogramma op de groep een extra impuls te geven. Een workshop als theoretisch kader en de activiteitenbank als praktische follow-up. Zo kunnen Pedagogisch medewerkers & gastouders oefenen met de lesstof en een brug bouwen naar de praktijk. 

 • Workshop online en/of in company
 • Alle creatieve vaardigheden aan bod.
 • Kind staat centraal
 • Praktisch & betaalbaar
 • Rust op de groep

Interesse in de workshops met open inschrijving? Wat wil jij leren?

Denk mee over het cursusprogramma voor het voorjaar van 2020.

MIJN WENSEN